Sequence alignment
Threonine
Display Taxonomy
Select an amino acid:  
Select:  and / or
- To display the typical 2D structure of all sequences,  submit  query.
- To display the typical 2D structure of individually selected organisms, check the box(es) checkbox and  submit  query.

Select size of: D-Loop  V-Region  T-Loop 
  Organism Acc-stem   D-stem D-loop D-stem   Ac-stem Anticd-loop Ac-stem V-region T-stem T-loop T-stem Acc-stem  
  1 8 10   22 26 27 32 39 44 49   61 66 73
Balaena mysticetus GTCTTTG TA GTAT AATTGA  ATAC C CCGGC CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA CAAACCACA  TCTCC CTAAGAC T
Balaenoptera acutorostrata GTCTTTG TA GTAT AACTAA  TTAC C CCGGT CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA GCGAACCACA CCTCC CTAAGAC T
Balaenoptera bonaerensis GTCTTTG TA GTAT AATTAA  TTAC C CCGGT CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA GCAAACCACA CCTCC CTAAGAC T
Balaenoptera borealis GTCTTTG TA GTAT AACTAA  ATAC C CCGGT TTTGTAA ACCGG AGAA  GGAGA CAAACCACA  CCTCC CTAAGAC T
Balaenoptera brydei GTCTTTG TA GTAT AACTAA  ATAT C CCGGT TTTGTAA ACCGG AGAA  GGAGA CAAACCACA  CCTCC CTAAGAC T
Balaenoptera musculus GTCTTTG TA GTAT AATTAA   ATAC C TCGGT TTTGTAA ACCGA AGAA GGAGA CAAACCACA CCTCC CTAAGAC T
Balaenoptera physalus GTCTTTG TA GTAT AATTAA   ATAC C CCGGT TTTGTAA ACCGG AAAA GGAGA CAAGACACA CCTCC CTAAGAC T
Berardius bairdii GTCTTTG TA GTAT AACAAA  ATAC C CCGAC CTTGTAA ATCGG AAAA  GGAGA AAACCATA   TCTCC CTAAGAC T
Bos grunniens GTCTTTG TA GTAC ATCTA   ATAC A CTGGT CTTGTAA ACCAG AAAA  GGAGA ACAACCAA   CCTCC CTAAGAC T
Bos indicus GTCTTTG TA GTAC ATCTA   ATAT A CTGGT CTTGTAA ACCAG AGAA  GGAGA ACAACTAA   CCTCC CTAAGAC T
Bos taurus GTCTTTG TA GTAC ATCTA    ATAT A CTGGT CTTGTAA ACCAG AGAA GGAGA ACAACTAA  CCTCC CTAAGAC T
Bubalus bubalis GTCTTTG TA GTAT ACTAA   ATAC A CTGGT CTTGTAA ACCAG AAAA  GGAGA ACAACCAA   CCTCC CCAAGAC T
Caperea marginata GTCTTTG TA GTAT AATCAA  ATAC C CCGGT TTTGTAA ACCGA AGAA  GGAGA TAAACCACA  CCTCC CTAAGAC T
Capra hircus GTCTTTG TA GTAC AATCA   ATAC A CTGGT CTTGTAA ACCAG AAAA  GGAGA ATAGCCAA   TCTCC CTAAGAC T
Eschrichtius robustus GTCTTTG TA GTAT AACTAA  ATAC C CCGGT TTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA CAAACCACA  CCTCC CTAAGAC T
Eubalaena australis GTCTTTG TA GTAT AATTAA  ATAC C CCGGC CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA CAAACCACA  TCTCC CTAAGAC T
Eubalaena japonica GTCTTTG TA GTAT AATTAA  ATAC C CCGGC CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA CGAACCACA  TCTCC CTAAGAC T
Herpestes javanicus GTCTTCG TA GTAT ATATA   ATAC C TTGGT CTTGTAA ACCAA AAAA  GGAGA ATAGTCAT   CCTCC CTAAGAC T
Hippopotamus amphibius GTCTCTG TA GTAT ATGACA   TTAC C CCGGT CTTGTAA GCCGA AAAA GGAAG CGACACA   CCTCC CTGAGAC T
Hyperoodon ampullatus GTCTTTG TA GTAT AACAAA  ATAC C CCGGC TTTGTAA ACCGG AAAC  GGAAG AAACTACA   CTTCC CTAAGAC T
Inia geoffrensis GTCTTCG TA GTAT AATAAA  ATAC C CCGGT CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA AATATACC   CCTCC CTGAGAC T
Kogia breviceps GTCTTTG TA GTAT AATAA   ATAC C CCGGC CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA AAATTACA   CCTCC CCAAGAC T
Lagenorhynchus albirostris GTCTTTG TA GTAT AACAAA  ATAC C CCGGC CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA ATCCCATT   CCTCC CTAAGAC T
Lama pacos GTCTCTG TA GTAT ATGACA   TTAC C CCGGT CTTGTAA GCCGA AAAA GGAAG CGACACA   CCTCC CTGAGAC T
Megaptera novaeangliae GTCTTTG TA GTAT AATTAA  ATAC C CCGGT TTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA CAAACCACA  CCTCC CTAAGAC T
Monodon monoceros GTCTTCG TA GTAT AATAAA  ATAC C CCGGT CTTGTAA ACCGG AAAA  GGAGA ACCCATC    TCTCC CTAAGAC T
Muntiacus crinifrons GTCTTTG TA GTAT ACTCA   ATAC A CTGGT CTTGTAA ACCAG AAAA  GGAGA GCAACTAA   CCTCC CTAAGAC T
Muntiacus muntjak GTCTTTG TA GTAT ACTCA   ATAC A CTGGT CTTGTAA ACCAG AAAA  GGAGA ACAACCAA   CCTCC CTAAGAC T
Muntiacus reevesi GTCTTTG TA GTAC ATTTA   ATAC A CTGGT CTTGTAA ACCAG AAAA GGAGG ACAACCAA   TCTCC CTAAGAC T
Ovis aries GTCTTTG TA GTAC AATCA    ATAT A CTGGT CTTGTAA ACCAG AGAA GGAGA ACAACCAA  CCTCC CTAAGAC T
Phocoena phocoena GTCTTTG TA GTAT ATAAA   ATAC C TCGGT CTTGTAA ACCGA AAAA  GGAGA ACCTCACT   CCTCC CTAAGAC T
Physeter catodon GTCTTCG TA GTAT AACAA    ATAC C CCGGC CTTGTAA ACCGG AAAA GGAGA GAGTTACG  CCTCC CTAAGAC T
Platanista minor GTCCTCG TA GTAT AACGAA  ATAC C CTGGT TTTGTAA ACCAA AAAC  GGAGG AAACTACA   CCTCC CTAGGAC T
Pontoporia blainvillei GTCTTCG TA GTAT AACAAA  ATAC A CTGGT CTTGTAA ACCAA AAAT  GGAGA ATAAAC     CCTCC CCAAGAC T
Potorous tridactylus GTCCAAG TA ATTT AATAA   AAAT A CTGGT CTTGTAA GCCAG AAAC  GAAGG TACAAGC    CCTTC CTAGGAC A
Sus scrofa GTCTTCG TA GTAT ATAAA    ATAC C CTGGT CTTGTAA ACCAG AAAA GGAGG GCCACC    CCTCC CCAAGAC T