Sequence alignment
Glycine
Display Taxonomy
Select an amino acid:  
Select:  and / or
- To display the typical 2D structure of all sequences,  submit  query.
- To display the typical 2D structure of individually selected organisms, check the box(es) checkbox and  submit  query.

Select size of: D-Loop  V-Region  T-Loop 
  Organism Acc-stem   D-stem D-loop D-stem   Ac-stem Anticd-loop Ac-stem V-region T-stem T-loop T-stem Acc-stem  
  1 8 10   22 26 27 32 39 44 49   61 66 73
Ornithorhynchus anatinus ATTTCTC TA GTAT CAATTA     GTAC A AGTGA CTTCCAA TCATT AAGT TTTGG TCTCAAC  CCAAA GAGAAAT A
Tachyglossus aculeatus ATTTTTC TA GTAT TAATTA  GTAC A AGTGA CTTCCAA TCACT AAGT TTTGG TCTAAT    CCAAA GAAAAGT A
Zaglossus bruijni ATTTTTC TA GTAT TAATTA      GTAC A AGTGA CTTCCAA TCACT AAGT TTTGG TCTAAT   CCAAA GAAGAAT A
Phascogale tapoatafa ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAGT  CCAGA GAAAAAT A
Sminthopsis douglasi ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAGAA   CCAGA GAAAAAT A
Didelphis virginiana ATTTTTC TA GTAT AATTA      GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTCAAA   CCAGA GAAAAAT A
Metachirus nudicaudatus ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTCAAA   CCAGA GAAAAAT A
Monodelphis domestica ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAATT   CCAGA GAAAAAT A
Thylamys elegans ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCCGG GTAAAA   CCGGA GAAAAAT A
Macropus robustus ATTTTTC TA GTAT AATTA      GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG ATAACA   CCAGA GAAAAAT A
Trichosurus vulpecula ATTTTTC TA GTAT AATAA      GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA   CCAGA GAAAAAT A
Pseudocheirus peregrinus ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA   CCAGA GAAAAAT A
Tarsipes rostratus ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA   CCAGA GAAAAAT A
Vombatus ursinus ATTCTTC TA GTAT AATTA   GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA    CCAGA GAAAAAT A
Dromiciops gliroides ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAA    CCAGA GAAAAAT A
Notoryctes typhlops ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC C ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG TGTATGAA CCAGA GAAAAAT A
Caenolestes fuliginosus ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA   CCAGA GAAAAAT A
Rhyncholestes raphanurus ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA   CCAGA GAAAAAT A
Isoodon macrourus ATTTTTC TA GTAT AATTA      GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA   CCAGA GAAAAAT A
Macrotis lagotis ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA   CCAGA GAAAAAT A
Perameles gunnii ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG GTAAAA   CCAGA GAAAAAT A
Elephas maximus ATTTCTT TA GTAT TAACTTA     GTAC A ACTAA CTTCCAA TTAGT AGGC TTTGG TAGACC   CCAAA AAGAAAT A
Loxodonta africana ATTTCTT TA GTAT TAACTTA    GTAT A ACTAA CTTCCAA TTAGT AGGC TTTGG TAAATC   CCAAA AAGAAAT A
Procavia capensis ATTCTTT TA GTAC AAACCA      GTAC A CCCGA CTTCCAA TCAGG AAAT TTCAG ACTAAT   CTGAA AAAGAAT A
Dugong dugon ACTCTTT TA GTAC CAAATA  GTAC G ACTGA CTTCCAA TCAGT AAGC CTTGG TCAAAT    CCAAG AAAGAGT A
Elephantulus sp. VB001 ACTCTTT TA GTAT AACCA       GTAC A GTTGA CTTCCAA TCATC TAGT TTCAG CTCCAC   CTGAA AAAGAGT A
Macroscelides proboscideus ACTCTTT TA GTAT AATAA   GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT TAGA TTCAG CTATCCC   CTGAA AAAGAGT A
Echinops telfairi ATTCTTT TA GTAT ATCA       GTAC A GATGA CTTCCAA TTATC TAGA TCTAG TCAAAC   CTAGA AAGGAAT A
Chrysochloris asiatica ATTCTTT TA ATAT AAATA       ATAT A GTTGA CTTCCAA TCAAT AAAT TCTGG TCAACC   CCAGA AAAGAAT A
Orycteropus afer ACCCTCT TA ATAT AACTAA     ATAT A ACTGA CTTCCAA TCAGT AAAT CCTGG AAAACC   CCAGG AGAGAGT A
Dasypus novemcinctus GCTCTAT TA GTAT TAAGCA     GTAC A GTTGA CTTCCAA TCAAC TAGA TTCGG TATCAAC  CCGAA ATAGAGC A
Bradypus tridactylus ATTCTCT TA GTAT AACAA       GTAC A GTTGA CTTCCAA TCAAC CAGT TCCGG CAACAAGA CTGGA AAAGAAT A
Choloepus didactylus GTCCTTT TA GTAT AACAA       GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGC TCCGA CAATAAAC CCGGA AAAGAAC A
Tamandua tetradactyla ACCCTTT TA GTAA AAATAA  GTAC A GCTGA CTTCCAA TTAGC AAGT TCCAG ACAAAC    CTGGA AAAGGGT A
Cavia porcellus ATTTTCT TA GTAT AAATA      GTAT T GCTGA CTTCCAA TCAGC AGGT CCCGG ATCCAG   CTGGG AGAAAAT A
Jaculus jaculus ACTTTTC TA GTAT TAATCTTA    GTAC A GTTGA CTTCCAA TCAAC TAGT TCCGG TAAAA    CCCGA GAAGAGT A
Microtus kikuchii ACTTTCT TA GTAT AAACA      GTAC G TCTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TCTAG AACAAC   CTGGA AGAAAGT A
Mus musculus ACTCCCT TA GTAT AATTA      ATAT A ACTGA CTTCCAA TTAGT AGAT TCTGA ATAAAC   CCAGA AGAGAGT A
Mus musculus domesticus ACTCCCT TA GTAT AATTA       ATAT A ACTGA CTTCCAA TTAGT AGAT TCTGA ATAAAC   CCAGA AGAGAGT A
Mus musculus molossinus ACTCCCT TA GTAT AATTA ATAT A ACTGA CTTCCAA TTAGT AGAT TCTGA AGAAAC CCAGA AGAGAGT A
Myoxus glis ACTCCCT TA GTAT AATCA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCAG GTTTAAT  CTGAA AGGGAGT A
Nannospalax ehrenbergi ATTCTTT TA GTAT AACAA       GTAC T TTTGA CTTCCAA TCAAA CAGA TCAGA ACAAACT  TCTGA AAAGAAT A
Rattus norvegicus ACTCCCT TA GTAT AAACA      ATAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAAT TCTGA AAAAAC   TCAGA AGAGAGT A
Sciurus vulgaris ACTTCCC TA GTAT CAATTA     GTAC A GCTGA CTTCCAA TCATC CAGT CCTAG TATAAT   CTAGG GGGAAGT A
Thryonomys swinderianus ATTTCTT TA GTAT AACAA      ATAC C ACTGA CTTCCAA TCAGC CAAT TCTAG TCCAAAC  CTAGA AAGAAAT A
Lepus europaeus ACTCTTT TA GTAT TAACTA  GTAC A TCTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTTGG TATAAAT   CCAAA AAAGAGT A
Ochontona collaris ACTTCCT TA GTAT AATTTA     GTAC G ACTGA CTTCCAA TCAGC CAGC TCTGG TTACAAC  CCAGA ATGAAGT A
Ochotona princeps ACTTCCT TA GTAT AGTCCA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT CAGC TCTGG TCGCAAT  CCAGA ATGAAGT A
Oryctolagus cuniculus ACTCTTT TA GTAT CAACTA     GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTTGG CTCCAAC  CCAAA AAAGAGT A
Cebus albifrons ATTCTCT TA GTAT AAACA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TTAAT AGGC CTTGA TAAAC    CCAAG AGAGAAT A
Colobus guereza ATTCTTT TA GTAT AGCCA       GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAAC TAGC TCCGA TCAACAC  TCGGA AAAGAAT A
Gorilla gorilla ACTCTTT TA GTAT AATTA      GTAC C GTTAA CTTCCAA TTAAC CAGT TTTGG TAGTAC   CCAAA AAAGAGT A
Homo sapiens ACTCTTT TA GTAT AAATA      GTAC C GTTAA CTTCCAA TTAAC TAGT TTTGA CAACAT   TCAAA AAAGAGT A
Hylobates lar ACTCTTT TA GTAT AAACA      GTAC T GTTAA CTTCCAA TTAAC CAGC TTCGA TAACGC   TCGAA AAAGAGT A
Lemur catta ATTCTTT TA GTAT CGACCCA ATAC A ATTGA CTTCCAA TTAAT TAAC TTCGG TGAAAA    CCGGA AAAGAAT A
Macaca mulatta ACTCTTT TA GTAT AACAA       GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGT TTTGA CAACAT   TCAAA AAAGAGT A
Macaca sylvanus ACTCTTT TA GTAT AACCA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGT TTTGA CAACAT   TCAAA AAAGAGT A
Nycticebus coucang GCTCTTT TA GTAC AACTA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT AGGA TTTGG TAAATAA  CCAAA AGAGAGC A
Pan paniscus ACTCTTT TA GTAT AAGCA      GTAC C GTTAA CTTCCAA TTAAC TAGT TTTGA CAACAT   TCAAA AAAGAGT A
Pan troglodytes ACTCTTT TA GTAT AAGTA      GTAC C GTTAA CTTCCAA TTAAC TAGT TTTGA CAACAT   TCAAA AAAGAGT A
Papio hamadryas ACTCTTT TA GTAT AATTA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGC TTTGA CAATAT   TCAAA AAAGAGT A
Pongo pygmaeus ACTCTTT TA GTAT AAGCA      GTAC C GTTAA CTTCCAA TTAAC CAGT TTTGA CAACAC   TCAAA AAAGAGT A
Pongo pygmaeus abelii ACTCTTT TA GTAT AAACA      GTAC C GTTAA CTTCCAA TTAAC TAGT TTTGA CAACGC   CCAAA AAAGAGT A
Tarsius bancanus GTTCCTT TA GTAT CAATTA     GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT TAGC CCTAG TACAATT  CTAGG AAGGAAC A
Trachypithecus obscurus ATTCTTT TA GTAT AACTA       GTAC A GCTGA CTTCCAA TTAGC TAGT TTCGA CAACAT   TCGAA AAAGAAT A
Tupaia belangeri ACTCCCT TA GTAT AGTA       GTAT A GCTGA CTTCCAA TCAGC AGGC CCCAC CAGTT    GTGGG AAGGAGT A
Cynocephalus variegatus ATTCTTT CA GTAT TAGCTA  GTAC A GTTGA CTTCCAA TCAAT AGGA TCTGG TCAAAC    CCAGA AAAGAAT A
Crocidura russula ACTCCCT TA GTAT TACTA       GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGC CTCGG TAAAAC   CCGAG AGAGAGT A
Echinosorex gymnura ACCTTTT TA GTAT AAACA   GTAC A CTTGA CTTCCAA TCAAT TAGT CTTGA TAATAT    TCAAG AAAAGGT A
Episoriculus fumidus ATTCTTT TA GTAT AATCA      GTAC C ACTGA CTTCCAA TCAGC CAGC CCCAG TACAAAC  CTGGG AAAGAAT A
Erinaceus europaeus ACCCTTT TA GTAT GCACACCATT GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT TAGA CTCGA TATTTTT  TCGAG AAAGGGT A
Hemiechinus auritus ACCCTTT TA GTAT TACACACAACT GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT TAGG CTCAA TATTTT   TTGAG AAAGGGT A
Mogera wogura ATTCTTT TA GTAT TAATTA      GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGC TAGT CTTGG TAAACT   CCAAG AAAGAAT A
Sorex unguiculatus ATTCTTC TA GTAT TAACTA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT CTCAG TATAAAT  CTGAG GGAGAAT A
Talpa europaea ATTCTTT TA GTAT TAACCA     GTAC G GTTGA CTTCCAA TCAAC TAGT CTCGG TATAAC   CCGAG GAAGAAT A
Urotrichus talpoides ATTCTTC TA GTAT TAAAAA      GTAC T GCTGA CTTCCAA TCAGC CAGT CTCAG TAACAAAC CTGAG GAAGAGT A
Artibeus jamaicensis ATTCTTT TA GTAT TAATAA     GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TCCGA TAAAAT   TCGGA AAAGAAT A
Chalinolobus tuberculatus ATTCTTT TA GTAT CATTTA     GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGA TCTGG AAAACC   CCAGG AAAGAAT A
Mystacina tuberculata ATTCTTT TA GTAT TAATTA      GTAC G GTTGA CTTCCAA TCAAT TAGT TTCGG TCAAGT   CCGAA AAAGAAT A
Pipistrellus abramus ATTCTTT TA GTAT TATTTA      GTAC G ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGA CTTGG ACTAAC   CCAAG AAAGAAT A
Pteropus dasymallus ACCCTTT TA GTAT AAATA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT TAGC TTCGG TACAAT   CCGAA AAAGAGT A
Pteropus scapulatus ACCCTTT TA GTAT AAATA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT TAGC TTCGG TCATAAT  CCGAA AAAGAGT A
Rhinolophus monoceros ATTCTTT TA GTAT TAAATA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGT TTCGG TAGACT   CCGAA AAAGAAT A
Rhinolophus pumilus ATTCTTT TA GTAT TAAACA      GTAC G ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGT TTCGG TAAACT   CCGAA AAAGAAT A
Balaena mysticetus GCTCTTT TA GTAT CAATAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATACC   CCGAA AAAGAAC A
Balaenoptera acutorostrata GTCCTTT TA GTAT TAACAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TACACC   CCGAA AAAGAAC A
Balaenoptera bonaerensis GTCCTTT TA GTAT TAATTA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TACATC   CCGAA AAAGAAC A
Balaenoptera borealis GTTCTTT TA GTAT TAATAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATACC   CCGAA AAAGAAC A
Balaenoptera brydei GTTCTTT TA GTAT TAACAA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATACC   CCGAA AAAGAAC A
Balaenoptera musculus GTTCTTT TA GTAT TAACAA     GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATACC   CCGAA AAAGAAC A
Balaenoptera physalus GTCCTTT TA GTAT TAACAA     GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TGTACC   CCGAA AAAGAAC A
Berardius bairdii GTCCTTT TA GTAT CAATAA      GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGC TAGT TTCGG TATACC   CCGAA AAAGAAC A
Bos grunniens ATTCTTT TA GTAT TAATCA      GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGC TAGT TTCGG TCTAGC   CCGAA AAAGAAT A
Bos indicus ATTCTTT TA GTAT CAACTA      GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGC TAGT TTCGG TCTAGT   CCGAA AAAGAAT A
Bos taurus ATTCTTT TA GTAT TAACTA     GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGC TAGT TTCGG TCTAGT   CCGAA AAAGAAT A
Bubalus bubalis ATTCTTT TA GTAT CAAGCA      GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGC TAGT TTCGG TCTAAC   CCGAA AAAGAAT A
Caperea marginata GTCCTTT TA GTAT TAATCA      GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TCCATT   CCGAA AAAGAAC A
Capra hircus GTCCTTT TA GTAT TAATCA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TACAAT   CCGAA AAAGAAC A
Eschrichtius robustus GTCCTTT TA GTAT CAATGA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATATC   CCGAA AAAGAAC A
Eubalaena australis GCTCTTT TA GTAT TAATAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATACT   CCGAA AAAGAAC A
Eubalaena japonica GCTCTTT TA GTAT TAATAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATACT   CCGAA AAAGAAC A
Herpestes javanicus ATTTCTT TA GTAT TAACTA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT TAGT TTCGG TGTAAC   CCGAA AAGAAAT A
Hippopotamus amphibius GTTCTTT TA GTAT TAAAACA    GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGC TAGC CTCAG TGCACT   CTGGG AAGGAAC A
Hyperoodon ampullatus GTCCTTT TA GTAT TAACAA      GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATACC   CCGAA AAAGAAC A
Inia geoffrensis GTCCTTT TA GTAT CAACAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TAAAAT   CCGAA AAAGAAC A
Kogia breviceps GTCCTTT TA GTAT TAATCA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGC TTCGG TACACC   CCGAA AAAGAAC A
Lagenorhynchus albirostris GTCCTTT TA GTAT TAACAA      GTAC A GCTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TACACT   CCGAA AAAGAAC A
Lama pacos GTCCTTT TA GTAT TAATTA     GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGA TTCGG AGAGACC  CGGAA AAAGGAT A
Megaptera novaeangliae GTTCTTT TA GTAT CAACAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATACC   CCGAA AAAGAAC A
Monodon monoceros GTCCTTT TA GTAT TAACAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TAGACC   CCGAA AAAGAAC A
Muntiacus crinifrons ATTCTTT TA GTAT CAACCA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATAAC   CCGAA AAAGAAT A
Muntiacus muntjak ATTCTTT TA GTAT TAACCA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TATAGC   CCGAA AAAGAAT A
Muntiacus reevesi GTTCTTT TA GTAT CAACCA  GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TGCAGC    CCGAA AAAGAAT A
Ovis aries GTCCTTT TA GTAT TAATTA     GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TCTAAT   CCGAA AAAGAAC A
Phocoena phocoena GTCCTTT TA GTAT TAAGTA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TCTACC   CCGAA AAAGAAC A
Physeter catodon GTCCTTT TA GTAT TAACAA     GTAC A ACTGA CTTCTAA TCAGT TAGT TTCGG TAAACT   CCGAA AAAGAAC A
Platanista minor GTTCTTT TA GTAT TAATAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTTGG TCTACC   CCGAA AAAGAAC A
Pontoporia blainvillei GTTCTCT TA GTAT CAATAA      GTAC A ACTGA CTTCCAA TCAGT TAGT TTCGG TCCACC   CCGAA AAAGAAC A
Potorous tridactylus ATTTTTC TA GTAT AATTA       GTAC T ACTGA TTTCCAA TCATT AAGT TCTGG TTCATCA  CCAGA GAAAAAT A
Sus scrofa ACTCTTT TA GTAT TAAGTA     GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGT TTCGG TAAACT   CCGAA AAAGAGT A
Ceratotherium simum ATTCTTT TA GTAT TAAACA     GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGC TTCGG TAAAAC   CCGAA AAAGAAT A
Equus asinus ATTCTTT TA GTAT TGACCA     GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT TAGC TTCGG TATAATC  CCGAA AAAGAAT A
Equus caballus ATTCTTT TA GTAT TGACCA     GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGC TTCGG TATAAC   CCGAA AAAGAAT A
Rhinoceros unicornis ATTCTTT TA GTAT CAAACA     GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGC TTCGG TAAAAC   CCGAA AAAGAAT A
Manis tetradactyla ATTTTCT GA GTAC ATGCA   GTAC A GTTAA CTTCCAA TTAAC AAAC TCTGG TAAAAT    CCAGA AGAAAAT A
Acinonyx jubatus ATTCCTT TA GTAT TAATAA      GTAC A GTTGA CTTCCAA TTAAC CAGT TTCGG TATAGC   CCGAA AAGGAAT A
Arctocephalus forsteri GTTTCCT TA GTAT TAACTA  GTAC A GTTGA CTTCCAA TCAAC CAGT TCTGG CCACGAT   CCAGA AGGAAAC A
Canis familiaris ATTTCTT TA GTAT AACTA      GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAGT TAGC TCCAG ATCAAC   CTGGA AAGAAGT A
Eumetopias jubatus GTTCCCT TA GTAT TAACTA  GTAC A GTTGA CTTCCAA TCAAC CAGT TCTGG CCAATAAAC CCAGA AGGAAAC A
Felis catus ATTCCTT TA GTAT TAATAA     GTAC A GTTGA CTTCCAA TCAAC CAGT TTCGG TATAAC   CCGAA AAGGAAT A
Halichoerus grypus GCTTCCT TA GTAT AATTA      GTAT A GTTGA CTTCCAA TCAAC CAGC TCTGG TTAAAT   CCAGA AAGAAGC A
Odobenus rosmarus rosmarus GCTTCCT TA GTAT CAACAA GTAC G GTCGA CTTCCAA TCAAC CAGGT TCTGG TTATAAC CCAGA AGAAAGC A
Phoca vitulina GCTTCCT TA GTAT AATTA      GTAT A GTTGA CTTCCAA TCAAC CAGC TCTGG TTAAAT   CCAGA AAGAAGC A
Ursus americanus GCTTCTT TA GTAC CGATCA  GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT CAGC TCTGG TGCAAT    CCAGA AGGAAGT A
Ursus arctos GCTTCTT TA GTAT CGATCA  GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT AAGC TCTAG CGCAGT    CCAGA AAGAAGC A
Ursus maritimus GCTTCTT TA GTAT TGATCA  GTAC A ATTGA CTTCCAA TCAAT AAGC TCCGG CGCAGT    CCAGA AAGAAGC A